سیر تا پیاز Bounce Rate در سئو

Bounce Rate در سئو

خانه سیر تا پیاز Bounce Rate در سئو هنگامی که به گزارش های گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) نگاه می کنیم با عبارتی به نام Bounce Rate روبرو می شویم. این فاکتور حیاتی در گوگل به خوبی نمایانگر درصد کاربرانی است که بدون بررسی صفحه وبسایت شما، به سرعت از آن خارج شده و به سراغ […]