بررسی کامل قسمت‌ های مختلف یک اپلیکیشن

قسمت های مختلف یک اپلیکیشن

خانه اجزای مختلف یک اپلیکیشن همراه با مثال اپلیکیشن‌های اندرویدی با استفاده از زبان‌های برنامه نویسی Kotlin، Java و C++ طراحی می‌شوند. درک صحیح از قسمت‌های مختلف یک اپلیکیشن، از مقدمات ضروری برای طراحی و ساخت آنها است. هر اپلیکیشن دارای چهار جزء اصلی بوده که هر کدام وظیفه خاصی دارند. ترکیب عملکرد این اجزا […]